Polityka Prywatności Ediko Sp. z o.o.

Nota Prawna

Zasady użytkowania i ograniczenia prawne

UWAGA: ZANIM ROZPOCZENISZ KORZYSTANIE Z WITRYNY EDIKO ZAPOZNAJ SIĘ Z TYMI ZASADAMI. KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA AKCEPTACJĘ ZASAD JEJ UŻYTKOWANIA. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI TYCH ZASAD, ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Spółka Ediko Sp. z o.o. (dalej „Ediko”) niniejszym upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie („witryna”) wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych. Jakichkolwiek materiałów i informacji umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w innej witrynie w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi, dlatego jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie niniejszych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę przez Użytkownika prawa do korzystania z niniejszej witryny, co nie wyłącza dalszych uprawnień Ediko wynikających z przepisów prawa. W przypadku takiego naruszenia należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Zastrzeżenia
MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NINIEJSZEJ WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, DOSTOSOWANIA DO OKREŚLONYCH POTRZEB, W FORMIE TAKIEJ, JAKA JEST ZAPREZENTOWANA. Zobowiązania spółki Ediko dotyczące oferowanych produktów i usług są określane wyłącznie przez warunki umów ich udostępniania i żaden element zawarty na niniejszej witrynie nie może być uznany jako zmieniający te warunki. Ediko nie gwarantuje, że udostępniane na niniejszej witrynie materiały, programy bądź usługi są dokładne i w pełni kompletne. Spółka Ediko może wprowadzić, w dowolnym czasie oraz bez wcześniejszej informacji, zmiany w usługach i materiałach, o których informacja znajduje się na witrynie, a także w zaprezentowanych na niej produktach i ich właściwościach. Udostępniane materiały oraz usługi mogą nie być aktualne i Ediko nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów, programów oraz usług skontaktuj się z nami.

Ograniczenia odpowiedzialności
SPÓŁKA EDIKO, JEJ DOSTAWCY I INNE SPÓŁKI  NIEZALEŻNE WYMIENIONE NA NINIEJSZEJ WITRYNIE W ŻADNYM WYPADKU NIE SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY (BEZ OGRANICZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZA STRATY WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH KORZYŚCI, UTRACONYCH DANYCH LUB PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE NA SKUTEK KORZYSTANIA, BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB TEŻ WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY, DOWOLNYCH WITRYN POWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ LINKAMI ORAZ MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KTÓREJKOLWIEK Z TAKICH WITRYN, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIA TE WYNIKAJĄ Z GWARANCJI, KONTRAKTÓW, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH CZY TEŻ INNYCH PODSTAW PRAWNYCH ORAZ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY SPÓŁKA EDIKO ZOSTAŁA, CZY TEŻ NIE ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEŻELI W WYNIKU KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TEJ WITRYNIE KONIECZNE BĘDĄ SERWISOWANIE, NAPRAWA LUB DOKONANIE MODYFIKACJI SPRZĘTU LUB DANYCH, WSZELKIE ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY PONIESIE UŻYTKOWNIK. ODPOWIEDNIE BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZANIE ODPOWIEDZALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYRZĄDZONE POŚREDNIO, W ZWIĄZKU Z CZYM NINIEJSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TAKIM KONKRETNYM PRZYPADKU.

Informacje poufne
Ediko zastrzega, że witryna Ediko nie służy do przekazywania informacji poufnych i prawnie zastrzeżonych do Ediko lub innych spółek z jej grupy. Z tego względu wszelkie informacje lub materiały przesłane do Ediko będą traktowane jako niepoufne. Przesyłając do Ediko informacje lub materiały, Użytkownik udziela Ediko nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach internetowych, publiczne wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie tychże informacji oraz materiałów, a także na tworzenia z nich prac pochodnych lub inne swobodne ich wykorzystywanie. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Ediko z pomysłów, koncepcji, know-how oraz technik, przesłanych do Ediko, niezależnie od celu, dla którego materiały zawierające takie pomysły, koncepcje, know-how i techniki zostały przesłane. Ediko nie ujawni imienia i nazwiska Użytkownika ani faktu udostępnienia przez Użytkownika materiałów ani innych informacji, chyba że: (a) Ediko uzyska zgodę Użytkownika na używanie jego imienia i nazwiska; (b) Ediko uprzednio poinformuje Użytkownika, że materiały lub inne informacje przekazane przez Użytkownika zostaną opublikowane lub imię i nazwisko Użytkownika zostaną wykorzystane w inny sposób; lub (c) Ediko zostanie zmuszony do takiego ujawnienia z mocy przepisów prawa. Informacje identyfikowane jako dane osobowe przekazywane przez Użytkownika do Ediko w celu otrzymywania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności. Więcej informacji na temat obowiązywania tychże zasad w Ediko zawiera informacja o ochronie prywatności.

Dane wysyłane przez użytkowników
Ediko nie chce przyjmować osobistych ani poufnych informacji od użytkowników witryny. Wszystkie materiały, informacje lub też inne dane wysyłane lub umieszczane przez użytkowników witryny nie będą traktowane jak osobiste i poufne. Dane osobowe wysyłane do spółki Ediko w celu otrzymania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych spółki Ediko. Użytkownik nie ma prawa ogłaszać ani przesyłać do tej witryny ani z jej poziomu żadnych materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem.

Linki do witryn internetowych innych firm
Linki do witryn internetowych innych firm znajdują się na witrynie Ediko wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. Skorzystanie z nich powoduje opuszczenie niniejszej witryny. Spółka Ediko nie monitoruje zawartości, nie kontroluje tych witryn, ani nie bierze za nie odpowiedzialności, w szczególności za treści wszystkich witryn internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki. Spółka Ediko nie bierze odpowiedzialności za informacje i materiały oraz za żadne oprogramowanie lub inne produkty, które można na nich znaleźć. Spółka Ediko nie bierze również odpowiedzialności za rezultaty korzystania z tych witryn. Przechodząc do jednej z witryn internetowych innych firm użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

Linki do witryny Ediko
Linki do niniejszej witryny można umieszczać w innych witrynach tylko zgodnie z warunkami określonymi w zasadach tworzenia odnośników do witryn Ediko oraz zgodnie ze wszystkimi stosownymi prawami.


Zasady tworzenia linków do witryny Ediko

Witryna z linkiem do witryny Ediko:

 • Nie może podawać nieprawdziwych informacji o związku ze spółką Ediko;
 • Nie może modyfikować wyglądu przeglądarki ani zawartości witryny Ediko;
 • Nie może przedstawiać nieprawdziwych informacji o produktach bądź usługach Ediko,
 • Nie może korzystać z logo Ediko, ani logotypów innych marek należących do Ediko;
 • Nie może również zawierać treści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne, obraźliwe lub kontrowersyjne;
 • Może zawierać wyłącznie treści odpowiednie dla użytkowników w każdym wieku;
 • Może posiadać link, ale nie może powielać zawartości witryny Ediko.


Polityka prywatności w Internecie

Ediko szanuje Twoją prywatność. Ochrona prywatności Użytkowników jest niezwykle dla nas ważna. Zaufanie Użytkowników jest dla nas jedną z kluczowych wartości. Dokładamy wszelkich starań by chronić prywatność Użytkownika. Ma to zastosowanie również do przetwarzania danych Użytkownika w trakcie odwiedzania przez Państwa naszej witryny.
W niniejszym oświadczeniu Ediko o ochronie prywatności w Internecie, informujemy Cię o naszych praktykach strategii ochrony danych osobowych, o opcjach wyboru sposobu w jaki Twoje informacje są zbierane w Internecie, oraz o sposobie ich wykorzystania.
Niniejsze Oświadczenie dotyczy sposobu postępowania z informacjami, obowiązującego na witrynie Ediko, w tym typów śledzonych i gromadzonych informacji, sposobu wykorzystywania informacji i osób, którym informacje są udostępniane.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, a w szczególności danych zbieranych i analizowanych przez nas, oraz ich wykorzystanie, odbywa się w sposób następujący:

Cele

 • Zbieranie anonimowych informacji, które pomogą nam poznać sposoby przeglądania naszej witryny przez odwiedzających;
 • Tworzenie zbiorczych raportów statystycznych dotyczących aktywności na witrynie, np. liczby odwiedzających oraz odwiedzanych przez nich podstron;
 • Personalizacja działania witryny spółki Ediko, ułatwienie nawigacji i gromadzenie informacji statystycznych o wykorzystaniu witryny;
 • Czasowe przechowywanie wszelkich informacji wprowadzanych do narzędzi takich jak kalkulatory czy prezentacje dostępnych na naszej witrynie;
 • Prowadzenie korespondencji z Użytkownikami, realizacji subskrypcji na rzecz Użytkowników, a także w związku z wnioskami o przyjęcie do pracy;
 • Przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia klienta, badań rynkowych lub w związku z niektórymi transakcjami;
 • Zapewnienia wsparcia dla produktów lub usług uzyskanych przez Użytkownika od Ediko;
 • Realizacja przez Ediko i wybrane organizacje działań marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na taki cel przetwarzania danych osobowych.

Pliki cookie
Plik cookie to plik danych przesyłany z witryny na twardy dysk komputera użytkownika. Ediko przesyła pliki cookie podczas przeglądania witryny przez Użytkownika lub rejestrowania się podczas korzystania z niektórych usług. Poprzez zaakceptowanie plików cookie wykorzystywanych na naszej witrynie, Użytkownik nie udostępnia informacji osobistych, lecz pliki cookie mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera danego Użytkownika.
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie automatycznie, ale możliwe jest blokowanie lub ograniczenie niektórych plików cookie przez odpowiednią konfigurację plików cookie w przeglądarce. Po zablokowaniu plików cookie, niektóre funkcje na naszej witrynie mogą być niedostępne lub mogą nie być wyświetlane poprawnie.
Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie:
•    Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
•    Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html
Nie wykorzystujemy plików cookie do śledzenia sposobu, w jaki korzystają Państwo z Internetu po opuszczeniu naszej witryny, nie przechowujemy w nich również żadnych informacji prywatnych, które inne podmioty mogłyby odczytać i zrozumieć.
Wykorzystujemy dwa typy plików cookie:
“Session cookie” – plik instalowany czasowo na komputerze Użytkownika, usuwany natychmiast po zamknięciu okna przeglądarki.
„Trwały plik cookie” – plik przechowywany w komputerze Użytkownika do chwili wygaśnięcia ważności lub usunięcia go przez Państwa.
W trwałych plikach cookie przechowywane są informacje związane z  osobistymi preferencjami Użytkownika, takie jak preferowany język na witrynach o różnych wersjach językowych, w celu usprawnienia kolejnych wizyt na stronach. W plikach tych są także zapamiętywane pytania, jakie zadawane były przez nas wcześniej, takie jak np. prośba o wypełnienie ankiety internetowej. Trwały plik cookie zapobiegnie powtarzaniu próśb o wypełnienie przez Użytkownika tej samej ankiety przy każdej kolejnej wizycie na stronie.

Decyzje Użytkownika
Użytkownik może zmienić konfigurację przeglądarki internetowej tak, by otrzymywać ostrzeżenie zawsze, gdy nowy plik cookie ma być zainstalowany na komputerze Użytkownika, aby Użytkownik mógł podjąć decyzję dotyczącą akceptacji lub odrzucenia pliku Cookiem. Niektóre elementy naszej witryny mogą nie funkcjonować prawidłowo w przypadku odrzucenia plików cookie.
Po zgromadzeniu przez firmę Ediko danych osobowych Użytkownika, ma on prawo poinformować Ediko, że nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane dla dalszych kontaktów handlowych; Ediko zobowiązuje się uszanować wolę Użytkownika.

Wszelkie wnioski dotyczące zgłoszenia woli użytkownika odnośnie zaprzestania dalszych kontaktów handlowych należy zgłaszać na adres e-mail: odo@ediko.pl

Przedmiot dodany do koszyka
X