BlogWarranticon

Zastosowanie Warranticon w firmach usługowych

O systemach informatycznych dla przedsiębiorstw można mówić i pisać bardzo obszernie i wielowątkowo. Większość tych systemów, które ogólnie traktują o zarządzaniu przedsiębiorstwem zamyka się w kategorii ERP – jednak nie zawsze taki system jest tym czego szuka przedsiębiorca. Warranticon często „staje w szeregu” z systemami tej klasy, jednak nie jest klasycznym ERPem.

Wybierając Warranticon, wybierasz system wyspecjalizowany w kilku aspektach, ale oczywiście wszystkie funkcjonalności są ze sobą ściśle powiązane. Mechanizm podstawowy to zbiór funkcjonalności zarządzania kontrahentami, produktami i zadaniami, co często jest elementem wspólnym dla systemów CRM, WMS czy FSM.


Krótkie wyjaśnienie pojęć:

  • ERP to skrót od angielskiego „Enterprise Resource Planning”. W dosłownym tłumaczeniu oznacza „planowanie zasobów przedsiębiorstwa”.
  • CRM – Customer Relationship Management – to zespół narzędzi, który umożliwi Ci zarządzanie kontaktem z klientami w Twojej firmie. Dzięki niemu usprawnisz komunikację między przedstawicielami przedsiębiorstwa a odbiorcami swoich produktów lub usług.
  • WMS (ang. Warehouse management system) – magazynowy system informatyczny, oprogramowanie do zarządzania przepływem towarów na magazynie.
  • FSM – Field Service Management to kompletne rozwiązanie w zakresie planowania, tworzenia harmonogramów, dystrybucji i wsparcia realizacji zadań w terenie.

Warranticon w oparciu o mechanizmy WMS – czyli zarządzania magazynem, został rozbudowany o funkcjonalności zarządzania zadaniami, czyli popularnymi „ticketami” – z ten zakres został ujęty w Pakiecie Tickets. Ewolucją funkcjonalności zarządzania zadaniami i zgłoszeniami jest Pakiet FSM, w którym pojawia się seria rozszerzeń związanych ze zdalnym monitoringiem sprzętu lub manualną możliwością rejestracji danych metrycznych. Liczniki urządzeń są często ważnym elementem do inicjowania pewnych działań np. serwisowych lub gwarancyjnych, dlatego ich kontrola jest często niezbędna dla zapewnienia ciągłości pracy tych urządzeń. Mechanizmy monitoringu zostały zaprojektowane tak, aby odpowiednie algorytmy potrafiły sygnalizować anomalie lub prognozować trendy, dzięki czemu usługi jakie świadczy firma są płynne i optymalne pod względem kosztowym.

Funkcjonalności FSM w obszarze systemu Warranticon są szczególne głównie z uwagi na fakt, że nie każdy system potrafi sobie poradzić z produktami opatrzonymi indywidualnym numerem seryjnym. Ten aspekt jest ważny w kontekście funkcjonalności WMS, bowiem standardowe systemy magazynowe koncentrują się na procesowaniu ruchów magazynowych w sposób ilościowy, więc informacja o unikalności produktu często może zaginąć. Dodatkowo gdy świadczymy usługi w oparciu o serwis sprzętu, często jest on umieszczony poza inwentaryzacją magazynową – i tutaj z pomocą przychodzi unikalna cecha jaką wprowadziliśmy w Warranticon. Mowa o Magazynach Wirtualnych, dzięki którym wiemy, że sprzedaliśmy produkt do określonego kontrahenta, którego lokalizacje stają się magazynami wirtualnymi. Nie podlegają one typowym inwentaryzacjom, ale pozwalają skumulować pewną wiedzę operacyjną związaną z historią produktu lub urządzenia.

Prowadząc rejestr produktów zgodny ze standardami Warranticon FSM i WMS, tworzymy zasób informacji o tym kiedy należy wykonywać przeglądy okresowe produktów, kiedy upływa termin gwarancji lub ewentualnie kiedy produkt powinien zostać poddany utylizacji. Zastosowanie tych parametrów w połączeniu z monitoringiem w standardzie IoT daje bardzo szerokie możliwości związane z usprawnianiem funkcjonowania firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury bloga na portalu warranticon.com – a w szczególności wątki poruszane w kategorii serwis.