Blog

Ediko Gazelą Biznesu 2017

Z dumą informujemy, że w roku 2017 Ediko Sp. z o.o. została wyróżniona w Rankingu Gazel Biznesu! Nagroda ta jest dla nas ważna bo uwiarygadnia naszą spółkę jako rzetelnego partnera biznesowego – który stale dba o rozwój i efektywność.

Podczas Gali Gazel Biznesu 2017 w Warszawie, firmę Ediko Sp. z o.o. reprezentowali Prezes Zarządu Łukasz Laskowski oraz Wiceprezes Zarządu Alan Pajek. Galę uświetnił koncert Natalii Kukulskiej z muzykami.

O tytuł Gazeli Biznesu 2017 mogła ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:
•    rozpoczęła działalność przed rokiem 2014 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
•    w roku bazowym 2014 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych
•    w latach 2014-2016 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
•    w latach 2014-2016 ani razu nie odnotowała straty
•    umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów […].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *