MPS Satellite

Demonstracja funkcjonalności MPS Satellite

MPS Satellite to aplikacja użytkowana z poziomu przeglądarki internetowej. Wykorzystuje technologie „responsive” HTML, CSS, a także PHP, JS, Python. Kluczowe przeznaczenie aplikacji to możliwość nawiązywania komunikacji z urządzeniami drukującymi – za pośrednictwem protokołu SNMP, aby pozyskać pożądane informacje o stanie technicznym drukarki, by następnie zarejestrować i agregować te dane w bazie danych – MySQL.

MPS Satellite zostało wyposażone w skrypty, które:

 • Wyszykują urządzenia drukujące w zadeklarowanych zakresach sieci IP
  • wyszukiwanie następuje w ściśle zdefiniowanym czasie, którym zarządzamy za pośrednictwem harmonogramu zadań,
  • uruchomiony skrypt wyszukiwania drukarek, analizuje adresy IP pod względem otwartych portów, które odpowiadają za proces drukowania:
   • port 515 – printing
   • port 9100 – printing
   • port 161 – snmp
  • po wykryciu otwartego portu, rozpoczyna się proces weryfikacji podstawowych danych urządzenia. Do analizy służą biblioteki MIB drukarek:
   • PUBLIC – publiczne, które posiadają wybiórczą ilość informacji o urządzeniu,
   • PRIVATE – prywatne, dedykowane urządzeniom poszczególnych producentów sprzętu
  • Analizie podlegają informacje:
   • ogólne – inwentaryzujące urządzenie pod względem jego typu lub kategorii;
   • licznikowe – gromadzące stany licznikowe agregowane do formatu A4 – monochromatyczne, kolorowe oraz licznika globalnego;
   • eksploatacyjne – inwentaryzujące informacje o materiałach eksploatacyjnych i częściach zamiennych, a także gromadzące historię zmiany stanu zużycia danego materiału;
   • serwisowe – gromadzące informacje o aktywnych i nieaktywnych komunikatach serwisowych urządzenia
 • Analizują poziom bezpieczeństwa drukarki, tj:
  • na żądanie użytkownika uruchamiany zostaje skaner bezpieczeństwa drukarki, który analizuje wszystkie porty TCP i UDP, jakie w danej chwili są otwarte na urządzeniu monitorowanym przez MPS Satellite;
  • MPS Satellite – wykonuje wyłącznie audyt portów – nie ma możliwości zamknąć lub otworzyć dany port za pośrednictwem aplikacji.